HOMJ/9942/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Q – TEK s.r.o.
 • IČO: 45522634
 • Adresa:Žarnovická 3, 831 06 Bratislava 35
 • Celková suma:5 647,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9942/2017
 • Predmet: Zabezpečenie WiFi pripojenia pre Voľnočasový priestor JAMA
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.10.2017 pdf - 72.84 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.10.2017 pdf - 85.99 kB
Tlačiť