HOMJ/9949/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AGEM COMPUTERS s.r.o.
 • IČO: 35 692 715
 • Adresa:Panónska 42, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:2 329,92 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9949/2017
 • Predmet: Zabezpečenie pevných diskov HDD 2TB, 8 kusov + HDD 4TB, 8 kusov pre dátové centrá a servery (201710)
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky - bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.10.2017 pdf - 71.02 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.10.2017 pdf - 88.25 kB
Tlačiť