KIAZ/10022/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
 • IČO: 36391000
 • Adresa:Kálov 356, 010 01 Žilina
 • Celková suma:3 117,40 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10022/2018
 • Predmet: Obstaranie stravovacích poukážok na komunálne voľby – 10.11.2018
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie obstarania stravovacích poukážok pre členov a zapisovateľky volebných okrskov, miestnej volebnej komisie a štáb na komunálne voľby - 10.11.2018 v počte 286 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.10.2018 pdf - 77.22 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.10.2018 pdf - 87.36 kB
Tlačiť