KIAZ/10029/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SIMIVA s.r.o.
 • IČO: 50408895
 • Adresa:Vilová 2243/17, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:2 378,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10029/2018
 • Predmet: Odstránenie zistených závad bleskozvodu na základe revíznej správy RS-04-01-2018 v administratívnej budove Miestneho úradu MČ BNM, Junácka 1, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.10.2018 pdf - 82.6 kB
Revízna správa 16.10.2018 pdf - 2.46 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.11.2018 pdf - 88.53 kB
Tlačiť