KIAZ/10064/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10064/2017
 • Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania – IKT pre projekt s názvom: Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Uchádzači nepredložili cenovú ponuku v súlade s výzvou bod. 3. Predložená cenová ponuka je neúplná a obsahovo nekorešponduje so zadanou špecifikáciou predmetu zákazky. Vzhľadom na zistené skutočnosti (viď. zápisnica z vyhodnotenia ponúk bod č. 3) - víťazný uchádzač nie je
 • Dátum zverejnenia:18.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.10.2017 pdf - 77.41 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.10.2017 pdf - 86.72 kB
Tlačiť