KIAZ/10072/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 • IČO: 31396674
 • Adresa:Tomášikova 23/D, P. O. Box, 109 820 05 Bratislava
 • Celková suma:2 852,10 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10072/2017
 • Predmet: Obstaranie stravovacej poukážky - voľby
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie obstarania stravovacích poukážok pre členov a zapisovateľov volebných okrskov a štáb volieb do samosprávnych krajov dňa 04.11.2017.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.10.2017 pdf - 76.72 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.10.2017 pdf - 87.99 kB
Tlačiť