KIAZ/10119/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: František Kliment – deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
 • IČO: 37028979
 • Adresa:Na Záhumní 19, 900 51 Zohor
 • Celková suma:8 652,67 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10119/2019/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie dezinsekčného postreku v prípade náhodného výskytu epidemiologicky nebezpečných škodcov (šváby, ploštice) v bytových a nebytových priestoroch obytných domov na Bojnickej ulici č.19, 21, 23 a 25 v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie dezinsekčného postreku v prípade náhodného výskytu epidemiologicky nebezpečných škodcov (šváby, ploštice) v bytových a nebytových priestoroch obytných domov na Bojnickej ulici č.19, 21, 23 a 25 v Bratislave.
  Predpokladaná výmera podlahovej plochy dezinsekčného postreku : 12 432 m²
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena zákazky /za 12 432 m²/ s DPH: 8 652,67 EUR /cena za 1 m²: 0,58 EUR/
 • Dátum zverejnenia:18.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.09.2019 pdf - 81.86 kB
Zápisnica 14.10.2019 pdf - 92.52 kB
Tlačiť