KIAZ/10159/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dušan Gajdoš-Servis reproduktorov
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:2 208,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10159/2017
 • Predmet: Ozvučenia a osvetlenia kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším (2017)
 • Opis predmetu zákazky:výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.10.2017 pdf - 92.39 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.10.2017 pdf - 86.64 kB
Tlačiť