KIAZ/10403/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JURIGA spol. s r. o.
 • IČO: 31344194
 • Adresa:Gercenova 3, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:517,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10403/2018
 • Predmet: Čierne tonery pre potreby úradu 201810
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.11.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.11.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.11.2018 pdf - 79.72 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.11.2018 pdf - 87.25 kB
Tlačiť