KIAZ/10588/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
 • IČO: 35692715
 • Adresa:Panónska 42, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:370,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10588/2017
 • Predmet: IKT - tonery pre projekt s názvom: Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity – 4ks tonery
 • Opis predmetu zákazky:V rámci diseminácie výstupov projektu a jeho udržateľnosti v aktivite č. 3 je nutné obstarať IKT a to položkovito:
  Špecifikácia predmetu zákazky:
  1. Toner originál 1 ks HP Toner CF410A Black,
  2. Toner originál 1 ks HP Toner CF411A Cyan,
  3. Toner originál 1 ks HP Toner CF412A Yellow,
  4. Toner originál 1 ks HP Toner CF413A Magenta
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.10.2017 pdf - 74.67 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.11.2017 pdf - 86.24 kB
Tlačiť