KIAZ/10806/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Altrinia s .r.o.
 • IČO: 47907266
 • Adresa:Kopčianska 3759/15, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:14 269,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/10806/2017
 • Predmet: Dátové úložisko Fujitsu ETERNUS DX100 S4
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.11.2017 pdf - 1.2 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.11.2017 pdf - 92.66 kB
Tlačiť