KIAZ/11313/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
 • IČO: 35692715
 • Adresa:Panónska 42, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:2 554,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/11313/2017
 • Predmet: IT technika pre Komunitné centrum: 1ks projektor, 2 ks notebooky, 1 ks laserová tlačiareň, 2 ks USB flash disky, 1ks blue ray prehrávač
 • Opis predmetu zákazky:V rámci diseminácie výstupov projektu s názvom Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity a jeho udržateľnosti v aktivite č. 3 je nutné obstarať IKT.
  Špecifikácia je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.12.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.12.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.12.2017 pdf - 78.47 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.12.2017 pdf - 88.28 kB
Tlačiť