KIAZ/11314/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JRK Slovensko s.r.o.
 • IČO: 50530950
 • Adresa:Gallayova 11, 841 02 Bratislava
 • Celková suma:19 737,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/11314/2017
 • Predmet: Dodanie a osadenie kompostérov a zásobníkov na štiepku, dodanie prekopávačov kompostu a sád na zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností
 • Opis predmetu zákazky:Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.12.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.12.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.12.2017 pdf - 90 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.12.2017 pdf - 86.43 kB
Tlačiť