KIAZ/11449/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc.
 • IČO: 14025213
 • Adresa:Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:5 760,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/11449/2017
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie interiérov Školak klubu, Riazanská č. 75, Bratislava, vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.12.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.12.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.12.2017 pdf - 78.65 kB
[category]
Príloha - návrh zmluvy o dielo 12.12.2017 pdf - 85.77 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.12.2017 pdf - 86.42 kB
Tlačiť