KIAZ/1804/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ADIZ EU s.r.o. (víťazný uchádzač dňa 11.02.2019 doručil /mailom/ verejnému obstarávateľovi oznámenie, že nepristúpi k podpisu zmluvy o dielo na predmetnú zákazku - VO zrušené)
 • IČO: 50955055
 • Adresa:Krajná 7716/9A, 917 01 Trnava
 • Celková suma:22 600,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/1804/2019
 • Predmet: Vypracovanie PD pre Zariadenie sociálnych služieb na Makovického 4 v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.01.2019 pdf - 99.22 kB
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inži… 14.01.2019 pdf - 98.3 kB
Fotografia + mapka 14.01.2019 pdf - 871.63 kB
Pôdorys 14.01.2019 pdf - 1.56 MB
Tvorba inkluzívneho prostredia v procese d… 14.01.2019 pdf - 7.17 MB
Univerzálne navrhovanie objektov komunitný… 14.01.2019 pdf - 4.42 MB
Fotografia 14.01.2019 pdf - 1.22 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 31.01.2019 pdf - 91.18 kB
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 25.02.2019 pdf - 79.03 kB
Tlačiť