KIAZ/3325/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KANAL M.P.S., s.r.o.
 • IČO: 35710357
 • Adresa:Šamorínska 39, 903 01 Senec
 • Celková suma:263,58 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/3325/2019
 • Predmet: Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:31.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 31.01.2019 pdf - 86.03 kB
Rámcová zmluva 31.01.2019 pdf - 2.25 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.02.2019 pdf - 87.02 kB
Tlačiť