KIAZ/3829/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Andrej Lučenič-Car Line
 • IČO: 32155557
 • Adresa:Ján Poničana 5, 841 08 Bratislava
 • Celková suma:14,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/3829/2018
 • Predmet: Obstaranie dávkovačov a náplní hygienických potrieb na zásobovanie toaliet hygienickými potrebami pre administratívnu budovu Miestneho úradu MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.03.2018 pdf - 77.94 kB
[category]
Príloha - Zmluva na dodávku dávkovačov hyg… 01.03.2018 pdf - 56.32 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.03.2018 pdf - 87.19 kB
Tlačiť