KIAZ/3831/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKOJET, s.r.o., priem. a krajinná ekológia
 • IČO: 35734990
 • Adresa:Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:24,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/3831/2018
 • Predmet: Zabezpečenie akustickej tomografie na stanovenie stability drevín
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena zákazky za 1 ks dreviny zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa: stanovenie stability (práca v teréne, spracovanie výsledkov, merania, sprievodná správa).
 • Dátum zverejnenia:01.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.03.2018 pdf - 81.6 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.03.2018 pdf - 89.54 kB
Tlačiť