KIAZ/4009/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GEMER KOVO s.r.o.
 • IČO: 36733776
 • Adresa:Sirk 317, 049 64 Sirk
 • Celková suma:1 296,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4009/2018
 • Predmet: Výroba tabuliek so súpisným číslom
 • Opis predmetu zákazky:Obstaranie výroby tabuliek so súpisným číslom.
  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
  - rozmer 300mm x 190mm
  - farba podkladu biela
  - Nápis: III.BA - Nové Mesto – červená farba
  - Materiál: hliníkový plech, hrúbka 1mm
  - Počet kusov: 200 ks, od čísla: 13 936 - 14 135
  Vizualizácia predmetu zákazky - „vzor tabuľky súpisného čísla“ tvorí prílohu tejto výzvy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.03.2018 pdf - 87 kB
[category]
príloha - vzor tabuľka 09.03.2018 pdf - 631.03 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.03.2018 pdf - 87.19 kB
Tlačiť