KIAZ/4182/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
 • IČO: 36391000
 • Adresa:Kálov 356, 010 01 Žilina
 • Celková suma:6 038,60 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4182/2019
 • Predmet: Obstaranie stravovacích poukážok na dvojkolové voľby prezidenta SR – 16.03.2019 a 30.03.2019
 • Opis predmetu zákazky:Štruktúra cenovej ponuky predmetu obstarania je uvedená v bode 3 vo výzve na predloženie cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:19.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 19.02.2019 pdf - 78.61 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.03.2019 pdf - 89.23 kB
Tlačiť