KIAZ/4266/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Nezávislý inštitút ochrany súkromia
 • IČO: 50088645
 • Adresa:Bottova 1160/2, 900 25 Chorvátsky Grob
 • Celková suma:800,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4266/2018
 • Predmet: Obstaranie školenia administratívnych zamestnancov MČ BNM (oprávnených osôb) v súvislosti so zmenami v oblasti ochrany osobných údajov z dôvodu implementácie Nariadenia EPaREU 2016/679 a Smernice EPaREU 2016/680 GDPR
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za 1 školenie s DPH: 800,00 EUR /Uchádzač nie je platcom DPH/.
 • Dátum zverejnenia:16.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.03.2018 pdf - 78.49 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.03.2018 pdf - 87.72 kB
Tlačiť