KIAZ/4666/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RUDBECKIA s.r.o.
 • IČO: 44290357
 • Adresa:Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo
 • Celková suma:6 240,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4666/2018
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie Detské ihrisko Nobelova
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: podľa dohody s odd. IaVO na tel.čísle: 02/49 253 380
 • Dátum zverejnenia:04.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 04.04.2018 pdf - 76.65 kB
[category]
Zmluva o dielo 04.04.2018 pdf - 92.11 kB
Fotodokumentácia 04.04.2018 pdf - 5.29 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.04.2018 pdf - 90.73 kB
Tlačiť