KIAZ/4667/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Alexander TESÁR, PhD. DrSc.
 • IČO: 14025213
 • Adresa:Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:1 104,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4667/2018
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie "Detské dopravné ihrisko v areáli MŠ Legerského"
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 04.04.2018 pdf - 76.01 kB
[category]
Zmluva o dielo 04.04.2018 pdf - 91.33 kB
Fotodokumentácia 04.04.2018 pdf - 1.81 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.04.2018 pdf - 87.71 kB
Tlačiť