KIAZ/4668/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Architektonický ateliér ARCH SPACE BA, s.r.o.
 • IČO: 50329685
 • Adresa:Lipského 8, 841 01 Bratislava
 • Celková suma:13 550,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4668/2018
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov
 • Opis predmetu zákazky:opis a podrobná špecifikácia zákazky je vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 04.04.2018 pdf - 77.95 kB
[category]
Zmluva o dielo 04.04.2018 pdf - 92.94 kB
Fotodokumentácia 04.04.2018 pdf - 1 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.04.2018 pdf - 90.59 kB
Tlačiť