KIAZ/5475/IVO/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Inteles s.r.o.
 • IČO: 46428283
 • Adresa:Riazanská 64, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:22 791,02 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/5475/IVO/2020
 • Predmet: Prekládka VN-22kV a prípojka NN pre výstavbu novej MŠ Teplická
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia prekládky VN-22kV a prípojky NN pre výstavbu novej MŠ Teplická podľa projektovej dokumentácie.
  Prílohy k výzve „Projekt a Doklady“ sú sprístupnené na uvedenom odkaze: https://cloud.banm.sk/index.php/s/6C21hKtz5C0ZTh0
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 21.04.2020 pdf - 169.88 kB
Návrh Zmluvy o dielo 21.04.2020 pdf - 314.17 kB
Výkaz výmer 21.04.2020 xlsx - 80.94 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.05.2020 pdf - 147.97 kB
Tlačiť