KIAZ/6163/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SATUR TRANSPORT a.s.
 • IČO: 35787228
 • Adresa:Studená 7, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:1,49 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6163/2019/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy pre seniorov MČ BNM na obdobie 8/2019 do 8/2020 v rámci SR
 • Opis predmetu zákazky:Predmet zákazky: sociálna služba – nepravidelná autobusová preprava pre seniorov MČ BNM na obdobie 6/2018 do 6/2019 v rámci SR.
  Špecifikácia predmetu zákazky: zabezpečenie nepravidelnej autobusovej dopravy za účelom prepravy seniorov MČ BNM na území SR. Autobus štandard pre min 40 a max. 49 osôb, v cene zahrnutá preprava, mýto, stojné, parkovné za každú začatú hodinu.
  Osobitné požiadavky:
  - v prípade zrušenia zájazdu verejný obstarávateľ požaduje bezplatné storno do 3 pracovných dní,
  - zrušenie zájazdu do 5 pracovných dní bez sankcií,
  - 3 dni pred požadovaným zájazdom oznámiť meno vodiča,
  - požaduje podľa okolnosti prepravu po diaľnici,
  - vodič je k dispozícii počas celého zájazdu.
  Víťazným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku na autobusovú prepravu osôb za 1 km vrátane všetkých nákladov (preprava, stojné, mýto, a parkovné za každú začatú hodinu).
  cena za 1 km vrátane všetkých nákladov /preprava, mýto, stojné, parkovné za každú začatú hodinu / cena za 1 km bez DPH cena za 1 km s DPH

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena za 1 km vrátane všetkých nákladov (preprava, stojné, mýto, parkovné za každú začatú hodinu) s DPH: 1,49 EUR
 • Dátum zverejnenia:20.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.03.2019 pdf - 80.41 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.04.2019 pdf - 94.95 kB
Tlačiť