KIAZ/6346/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Lamitec, spol. s.r.o.
 • IČO: 35710691
 • Adresa:Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:1 199,88 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6346/2019/IVO
 • Predmet: Obstaranie kancelárskych kresiel pre zamestnancov Miestneho úradu MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v bode č. 3 vo Výzve na predloženie cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena zákazky s DPH: 1 199,88 EUR /cenová ponuka predstavuje výslednú cenu s DPH za 4 ks kancelárskych kresiel prevedených v štyroch variantách (1 až 4) z každého typu/.
 • Dátum zverejnenia:27.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.03.2019 pdf - 87.23 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.04.2019 pdf - 98.48 kB
Tlačiť