KIAZ/6458/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SATUR TRANSPORT a.s.
 • IČO: 35787228
 • Adresa:Studená 7, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:1,38 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6458/2018
 • Predmet: Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy pre seniorov MČ BNM na obdobie 6/2018 do 6/2019 v rámci SR
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej dopravy za účelom prepravy seniorov MČ BNM na obdobie 6/2018 do 6/2019 v rámci SR. Autobus štandard pre min 40 a max. 49 osôb,v cene zahrnutá preprava, mýto, stojné, parkované za každú začatú hodinu.
  Osobitné požiadavky:
  - v prípade zrušenia zájazdu verejný obstarávateľ požaduje bezplatné storno do 3 pracovných dní,
  - zrušenie zájazdu do 5 pracovných dní bez sankcií,
  - 3 dni pred požadovaným zájazdom oznámiť meno vodiča,
  - cena za službu sa vypočíta cena/1km vrátane všetkých nákladov (stojné, mýto, bez prestávok),
  - požaduje podľa okolnosti prepravu po diaľnici,
  - vodič je dispozícii počas celého zájazdu.
  Víťazným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku na autobusovú prepravu osôb za 1 km vrátane všetkých nákladov (preprava, mýto, stojné, parkované za každú začatú hodinu).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena zákazky na autobusovú prepravu osôb za 1 km vrátane všetkých nákladov (preprava, mýto, stojné, parkovné za každú začatú hodinu) s DPH je: 1,38 EUR
 • Dátum zverejnenia:09.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.05.2018 pdf - 75.43 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.05.2018 pdf - 88.26 kB
Tlačiť