KIAZ/6460/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Týmto ruším organizovanie Detského letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín, zabezpečované oddelením sociálnych služieb MČ BNM. Z dôvodu úspor náhradnú letnú rekráciu pre tieto deti budeme organizovať v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6460/2018
 • Predmet: Zabezpečenie letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín 2018
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie letnej detskej rekreácie pre cca. 20 – 25 detí zo sociálne slabších rodín.
  V cenovej ponuke musia byť uvedené požadované údaje:
  • Miesto pobytu letnej detskej rekreácie
  • Termín pobytu v mesiacoch júl resp. august
  • Dĺžka pobytu 8 dní
  • Cena za pobyt jedného dieťaťa vrátane dopravy
  • Cena za 1 deň pobytu
  • Veková kategória detí od 6 – 15 rokov
  • Vyčíslenie ďalších nákladov spojených s pobytom napr. vstupné na kúpalisko a pod.
  • Zabezpečenie kvalifikovaného dozoru
  Denný program tábora - návrh denného programu rozpísaný na jednotlivé dni. Víťazným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za 8-dňový letný detský rekreačný pobyt pre 1 osobu /dieťa/, v súlade s opisom predmetu zákazky.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.05.2018 pdf - 76.12 kB
[category]
Interný list 25.05.2018 pdf - 70.4 kB
Tlačiť