KIAZ/6831/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ELINSS, s.r.o.
 • IČO: 44899831
 • Adresa:Žilinská cesta 78A/507, 013 11 Lietavská Lúčka
 • Celková suma:17 280,07 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6831/2019/IVO
 • Predmet: Stavebno-technické úpravy suterénu - Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska
 • Opis predmetu zákazky:podrobná špecifikácia je vo Výzve na predloženie cenovej ponuke, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.04.2019 pdf - 99.3 kB
Zmluva o dielo 23.04.2019 pdf - 171.68 kB
Polytechnická učebňa_stavebná časť 23.04.2019 pdf - 1.8 MB
Polytechnická učebňa_zdravotechnika 23.04.2019 pdf - 394.92 kB
Polytechnická učebňa_elektroinštalácia 23.04.2019 pdf - 1.01 MB
Polytechnická učebňa_zariadenie interiéru 23.04.2019 pdf - 4.52 MB
Upozornenie 23.04.2019 pdf - 15.29 kB
Výkaz výmer_elektroinštalácia 23.04.2019 xls - 67.5 kB
Výkaz výmer_polytechnická učebňa 23.04.2019 xls - 106.5 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.05.2019 pdf - 89.9 kB
Tlačiť