KIAZ/6834/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: StormLevel, a. s.
 • IČO: 48034029
 • Adresa:Budyšínska 36, 831 02 Bratislava (korešpondenčná adresa: Trenčianska 53/B 821 09 Bratislava)
 • Celková suma:12 420,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6834/2018
 • Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania–implementácia GDPR a vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyz. osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.05.2018 pdf - 77.31 kB
Zmluva o dielo 16.05.2018 pdf - 80.55 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.05.2018 pdf - 92.36 kB
Tlačiť