KIAZ/7582/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AUTOROTOS – Rozbora s.r.o.
 • IČO: 35918519
 • Adresa:Račianska 184/B, 83154 Bratislava
 • Celková suma:67,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/7582/2018
 • Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania – oprava a servis pre služobné motorové vozidlo (SMV) ŠKODA SUPER B, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie a vykonanie opravárenských služieb a servisu pre služobné motorové vozidlo (SMV) ŠKODA SUPER B, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, týkajúce sa najmä pravidelných a nepravidelných servisných úkonov, bežných opráv, opráv pri poistných udalostiach, prípravy služobných motorových vozidiel na STK, nákup a inštalácia nových (oprava výmenou) a ďalších uvedených servisných prác z dôvodu zabezpečenia dlhodobého bezporuchového a bezpečného užívania a prevádzky SMV.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena služby (bez DPH, s DPH) v štruktúre:
  Poradie Servisný úkon Cena za 1N/h bez DPH Cena za 1N/h s DPH
  1. Mechanické servisné práce 15,00 € 18,00 €
  2. Elektrikárske práce 15,00 € 18,00 €
  3. Klampiarske práce 13,00 € 15,60 €
  4. Pneuservis 13,00 € 15,60 €
  Celková cena za 1 N/hod. 56,00 € 67,20 €

  Poradie Úkon Cena za 1 km bez DPH Cena za 1 km s DPH
  5. Odťahová služba 0,416 € 0,50 €
 • Dátum zverejnenia:13.06.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.06.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.06.2018 pdf - 91.43 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.06.2018 pdf - 89.3 kB
Tlačiť