KIAZ/7705/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Vydavateľstvo BUVIK s.r.o.
 • IČO: 47761181
 • Adresa:Mierová 28, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:1 900,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/7705/2018
 • Predmet: Nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ MČ B-NM v šk. roku 2018/2019
 • Opis predmetu zákazky:Nákup knihy: „Čo čaká prváka“ od Daniela Heviera v počte 500 kusov á = 3,80 € s DPH/ ks.
  V cene je zahrnutá aj doprava.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:19.06.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.06.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 19.06.2018 pdf - 74.3 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.06.2018 pdf - 86.2 kB
Tlačiť