KIAZ/7829/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: VIREA s.r.o.
 • IČO: 47797541
 • Adresa:Račianska 66, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:55 596,38 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/7829/2018
 • Predmet: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetkova 6, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: PD MŠ Rešetkova je uložená: https://uloz.to/!sXOlJgrQjHwZ/pdf-pd-vv-ms-resetkova-zip
 • Dátum zverejnenia:26.06.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.06.2018 pdf - 78.15 kB
[category]
Zmluva o dielo 26.06.2018 pdf - 140.59 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.07.2018 pdf - 87.6 kB
Tlačiť