KIAZ/8025/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Sasinkova 5 811 08 Bratislava
 • Celková suma:1 750,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8025/2017
 • Predmet: Nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ MČ BANM – rok 2017
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je nákup knihy: „Smieško z 1.A“ od autorky Blaženy Mikšíkovej, v počte 500 kusov á = 3,50 €/ks.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.07.2017 pdf - 73.95 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.07.2017 pdf - 86.8 kB
Tlačiť