KIAZ/8082/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Linorex s.r.o.
 • IČO: 00604127
 • Adresa:Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava
 • Celková suma:2 826,84 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8082/2017
 • Predmet: Nákup kuchynského riadu a kuchynského náčinia pre DJ, Robotnícka ul. č. 11, MČ Bratislava–Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.07.2017 pdf - 77.28 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.07.2017 pdf - 87.07 kB
Tlačiť