KIAZ/8128/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SEVEn Energy SK, organizačná zložka
 • IČO: 48218421
 • Adresa:Roľnícka 10, 831 07 Bratislava
 • Celková suma:6 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8128/2018
 • Predmet: ZŠ Sibírska – Poskytnutie odborných konzultačných činností pri zabezpečení prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania pre výber poskytovateľa GES (EPC)
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.07.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.07.2018 pdf - 85.94 kB
[category]
Mandátna zmluva 09.07.2018 pdf - 53.46 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.07.2018 pdf - 93.7 kB
Tlačiť