KIAZ/8520/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AP –Projekt spol. s r.o.
 • IČO: 44223960
 • Adresa:Tomášiková 19, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:11 340,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8520/2017
 • Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jednostupňový projekt - parkoviská ISTROCHEM
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:31.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 31.07.2017 pdf - 76.02 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11.08.2017 pdf - 87.22 kB
Tlačiť