KIAZ/8693/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava- Devínska Nová Ves
 • Celková suma:29 685,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8693/2018
 • Predmet: Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 06 – detské ihriská
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.08.2018 pdf - 78.25 kB
Zmluva o dielo 07.08.2018 pdf - 157.09 kB
Súhrnný list stavby a Rekapitulácia objektov 07.08.2018 xlsx - 53.62 kB
Technický list 1 07.08.2018 pdf - 811.75 kB
Technický list 2 07.08.2018 pdf - 69.33 kB
Technický list 3 07.08.2018 pdf - 141.61 kB
Technický list 4 07.08.2018 pdf - 80.74 kB
Technický list 5 07.08.2018 pdf - 57.96 kB
Technický list 6 07.08.2018 pdf - 101.88 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.08.2018 pdf - 87.47 kB
Tlačiť