KIAZ/8751/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bioswim s.r.o.
 • IČO: 50556576
 • Adresa:Trlinská 39A, 900 81 Šenkvice
 • Celková suma:8 631,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8751/2017
 • Predmet: Udržateľnosť ekosystému jazera nachádzajúcom sa v novovytvorenom Voľnočasovom priestore JAMA, vrátane vytvorenia celého biotopu jazera
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.08.2017 pdf - 77.35 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.08.2017 pdf - 87 kB
Tlačiť