KIAZ/8814/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KEMA SK, s.r.o.
 • IČO: 46123661
 • Adresa:Turbínova 1, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:3 504,36 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8814/2017
 • Predmet: Dodávka a montáž gastro elektrozariadení do kuchyne ZŠ Riazanská
 • Opis predmetu zákazky:Nová technológia a vybavenie školskej kuchyne - viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.08.2017 pdf - 72.02 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.08.2017 pdf - 86.97 kB
Tlačiť