KIAZ/9120/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: STEPS Nitra – Renáta Hrobová
 • IČO: 40494748
 • Adresa:Novozámocká ulica 161, 949 05 Nitra
 • Celková suma:3 954,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/9120/2017
 • Predmet: Obstaranie 2 ks extraktorov - tepovačov a dodávka čistiacich prostriedkov na tepovanie veľkých textilných plôch administratívnej budovy Miestneho úradu MČ BANM na Junáckej 1, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie obstarania 2 ks extraktorov - tepovačov a dodávka čistiacich prostriedkov na tepovanie veľkých textilných plôch administratívnej budovy Miestneho úradu MČ BANM na Junáckej 1, Bratislava. Špecifikácia je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.09.2017 pdf - 79.1 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.09.2017 pdf - 88.47 kB
Tlačiť