KIAZ/9121/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GTX Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 36832405
 • Adresa:M. R. Štefánika 237/31, 920 01 Hlohovec
 • Celková suma:37 625,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/9121/2017
 • Predmet: Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru JAMA, povýsadbové ošetrenia rastlín
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.09.2017 pdf - 84.48 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.09.2017 pdf - 86.82 kB
Tlačiť