KIAZ/9260/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.
 • IČO: 50246283
 • Adresa:Budča 686, 962 33 Budča
 • Celková suma:49 291,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/9260/2018
 • Predmet: Realizácia detského ihriska Nobelova v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Dátum zverejnenia:10.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.09.2018 pdf - 78.04 kB
Zmluva o dielo 10.09.2018 pdf - 145.66 kB
Parcela 10.09.2018 pdf - 2.32 MB
Fotografia 1 10.09.2018 pdf - 783.66 kB
Fotografia 2 10.09.2018 pdf - 672.75 kB
Výkaz výmer - Detské ihrisko 10.09.2018 xls - 55 kB
Výkaz výmer - (SO 1) Drobná architektúra 10.09.2018 xls - 78 kB
Výkaz výmer - (SO 2) Sadové úpravy 10.09.2018 xls - 84 kB
Projektová dokumentácia návrh 10.09.2018 pdf - 1.64 MB
Projektová dokumentácia 10.09.2018 pdf - 2.35 MB
Projektová dokumentácia - drobná architektúra 10.09.2018 pdf - 3.11 MB
Projektová dokumentácia - sadové úpravy 10.09.2018 pdf - 2.18 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.10.2018 pdf - 94.75 kB
Tlačiť