KIAZ/9285/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: STRÍŽ LADISLAV – pohrebná služba
 • IČO: 34332197
 • Adresa:Trojičné námestie 12. 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/9285/2017
 • Predmet: Pohrebné služby na výkon sociálnych pohrebov pre MČ Bratislava–Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Komplexné zabezpečenie sociálnych pohrebov a kremácií pre mestkú časť Bratislava – Nové Mesto. Žiadame naceniť nasledovné služby:
  • sociálny pohreb bez obradu pre dieťa
  • sociálny pohreb bez obradu pre dospelého
  • kremácia dieťaťa bez obradu
  • kremácia dospelého bez obradu
  Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s riadnym vykonávaním sociálneho pohrebu a kremácie, prevozu zosnulého, zakúpenie rakvy/urny, označenie hrobu, nájomné za hrobové miesto a pod.).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: - sociálny pohreb bez obradu pre dieťa Celková cena s DPH: 320,21 €
  - sociálny pohreb bez obradu pre dospelého Celková cena s DPH: 395,56 €
  - kremácia dieťaťa bez obradu Celková cena s DPH: 178,61 €
  - kremácia dospelého bez obradu Celková cena s DPH: 224,02 €
 • Dátum zverejnenia:13.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.09.2017 pdf - 74.62 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.09.2017 pdf - 89.14 kB
Tlačiť