LAAM/4193/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SK-Stolamed s.r.o.
 • IČO: 48249726
 • Adresa:Konventná 7, 811 03 Bratislava
 • Celková suma:1 774,40 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/4193/2017
 • Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predkladanie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.04.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.03.2017 pdf - 104.81 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.04.2017 pdf - 74.64 kB
Tlačiť