LAAM/4195/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: František Maderič
 • IČO: 47364084
 • Adresa:Poľná 52, 900 81 Šenkvice
 • Celková suma:670,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/4195/2017
 • Predmet: Výkon stavebno–technického dozoru pri realizácii stavby Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova 54
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.04.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.03.2017 pdf - 59.42 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.04.2017 pdf - 77.67 kB
Tlačiť