LAAM/5071/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. arch. Juraj Krumpolec
 • IČO: 35332662
 • Adresa:Toplianska 28, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:1 050,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/5071/2017
 • Predmet: Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnom uzávere v lokalite Horná Mlynská dolina
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.04.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.04.2017 pdf - 58.22 kB
[category]
Zmluva o dielo 18.04.2017 pdf - 81.5 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.05.2017 pdf - 57.5 kB
Tlačiť