LAAM/5193/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: BYTOS spol. s r.o.
 • IČO: 17314364
 • Adresa:Budovateľská 19, 82108 Bratislava
 • Celková suma:13 429,19 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/5193/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre Materskú škôlku Šuňavcová 13, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Nakoľko sa práce budú vykonávať v areáli materskej školy, je pred vypracovaním ponuky nutná obhliadka. Termín obhliadky je stanovený na: 26.04.2017 o 15.00 hod a 27.04.2017 o 10.00 hod. v areály MŠ Šuňavcová 13.
 • Dátum zverejnenia:21.04.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.04.2017 pdf - 60.22 kB
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk 21.04.2017 pdf - 753.63 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.05.2017 pdf - 82.86 kB
Tlačiť