LAAM/5769/2017, LAAM/6806/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/5769/2017, LAAM/6806/2017
 • Predmet: Dodávka a montáž interiérových horizontálnych a vertikálnych žalúzii pre DC Športová 1 a DJ Robotnícka 11 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Dodávka a montáž žalúzii pre Denné centrum Športová 1.
  Typ: Horizontálne klasické žalúzie v počte 15 ks na okná s izolačným sklom spolu cca 9 m2.
  Farba : biele lamely a biely nosník s retiazkou.
  Základná konštrukcia interiérových žalúzií pozostáva z horného nosníka, hliníkových lamiel, vodiacich silónov, spodného nosníka a ovládacej retiazky s mechanizmom. Hliníkové lamely sú šírky 25mm v bielej farbe.
  Dodávka a montáž žalúzii pre DJ Robotnícka 11.
  Typ: Horizontálne klasické žalúzie v počte 24 ks na okná s izolačným sklom spolu cca 25 m2.
  Farba : biele lamely a biely nosník s retiazkou.
  Základná konštrukcia interiérových žalúzií pozostáva z horného nosníka, hliníkových lamiel, vodiacich silónov, spodného nosníka a ovládacej retiazky s mechanizmom. Hliníkové lamely sú šírky 25mm v bielej farbe.
  Typ: Vertikálne žalúzie v počte 7 ks na okná cca 25 m2
  Farba : biele látkové lamely a biely vrchný nosník s retiazkou.
  Špecifikácia:
  - šírka lamely: 127mm
  - hrúbka látky: cca od 0,35mm do 0,38 mm
  - zloženie: 100% POLYESTER prípadne podobný materiál. Závažie ovládania plastové bielej farby,
  - ovládanie retiazka + šnúrka.
  - priepustnosť svetla: cca od 15 do 25%
  - spôsob uchytenia: na strop.
  - povrch a vzor: hladký – bez vzoru, prípadne jemný vzor, podľa predloženého vzorkovníka.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: opakovaná výzva
 • Dátum zverejnenia:24.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.05.2017 pdf - 62.48 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.05.2017 pdf - 76.77 kB
[category]
Opakovaná výzva na predloženie cenovej ponuky 24.05.2017 pdf - 80.2 kB
Tlačiť